اگر دل درد و دل پیچه دارید

اگر دل درد و دل پیچه دارید با توجه به اینکه عفونت گوارشی طیف وسیعی از بیماری‌های مرتبط به دستگاه گوارش را شامل می‌شود و براساس عامل بیماری که ویروس، باکتری یا انگل باشد، متفاوت است باید از هرگونه درمان خودسرانه پیشگیری و به پزشک مراجعه کرد. مجله سیب سبز: با توجه به اینکه عفونت …

Continue reading "اگر دل درد و دل پیچه دارید" »